Welkom bij Stichting Iedereen Inclusief

Begrijp jij mensen met een beperking?

Wat beogen we met de Stichting

Meer begrip en respect voor mensen met beperking

Divider
Icon 01

Voorlichting

jeugd, volwassenen & ouderen

Icon 02

Gastlessen

Digitaal of voor de klas

Icon 03

Advies WMO raad

Maatschappelijk betrokken

Icon 04

Presentaties

Bedrijven en instanties

Over ons

De stichting Iedereen Inclusief verzorgt in de regio Nijverdal en Hellendoorn gastlessen, presentaties en advies m.b.t. mensen met een beperking. De doelstelling is meer begrip, respect en inzicht te verschaffen van het leven met een handicap. De Stichting geeft voorlichting, gastlessen en presentaties aan scholen, bedrijven en instanties.

Doelstelling is het creëren van meer begrip, respect en inzicht van mensen die een handicap hebben. 

Ons team

Bestuur en vrijwilligers van onze stichting

Divider
Icon 04
Voorzitter

Theo Galgenbeld

Icon 03
Penningmeester

Kitty Verleg Waanders

(De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit.)
Ervaringen

Referenties van toehoorders

We hadden geen idee hoe de wereld van een medemens is met een beperking. Door de gastles kregen we daar veel inzicht in.

Jan Goderink
Wij willen graag onze donoren bedanken, want zonder hen had ons bestaan niet mogelijk geweest
Meer weten?

Ons adres en contactgegevens

Divider

Postadres

Telefoon & Email

Overige

Spreekdagen